Facade, udvendigt arbejde m.m.
 

Den Katolsk-Apostoliske kirke i Gyldenløvesgade.

Malerarbejdet har været etapevis i gang siden 2004.

I 1870 stod kirken færdigbygget. Man havde da brugt forskellige sten af dårlig kvalitet, hvorfor den sluttelig blev malebehandlet til den tilsyneladende gulstensbygning med røde bånd og buer, som den fremstår i dag.

I dette renoveringsarbejde som vi fik i opgave, måtte vi med en specielt velegnet facademaling finde frem til de originale farver, og udføre alt som rent håndarbejde, mursten for mursten med fuger.